18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

question

เทคนิค
การสัมภาษณ์งาน
แบบมืออาชีพ

Professional Competency Based Interview Techniques เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทหรือองค์กรในกระบวนการสรรหาและสมัครงาน ที่มีความสำคัญสำหรับผู้สมัครงาน โดยใช้เทคนิคที่เน้นการวัดความรู้สึก และความสามารถของผู้สมัครในด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

คุณต้องการคนที่ 'ใช่' มาร่วมงานกับคุณใช่ไหม?

คุณจะสามารถสรรหาคนที่ 'ใช่' จริง ๆ
มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณด้วย
' การสัมภาษณ์งาน '

ในภาวะการแข่งขันของตลาดแรงงาน การเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์นี้จะช่วยคุณ เพิ่มความมั่นใจในกระบวนการสรรหา และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ 'ใช่' ให้กับองค์กรของคุณ

SEAC MEGA TREND ต้องการคน แบบไหน? ในการร่วมงาน

SEAC MEGA TREND ต้องการคน แบบไหน? ในการร่วมงาน

เรียนรู้ความเข้าใจใน SEAC MEGA TREND และความสำคัญของ การสรรหาผู้ที่สอดคล้องกับแนวโน้มเหล่านี้

ตัวอย่างผู้นำระดับระดับโลก คัดเลือกคน จากอะไร

ศึกษาการเลือกผู้นำที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก และวิเคราะห์ คุณสมบัติและความสามารถที่ทำให้พวกเขาเหมาะสมในบทบาทนั้น

ตัวอย่างผู้นำระดับระดับโลก คัดเลือกคน จากอะไร


ที่มาของการสัมภาษณ์
JD JA JS

ทำความเข้าใจถึงที่มาของกระบวนการสัมภาษณ์แบบ JD (Job Description), JA (Job Advertisement), และ JS (Job Specification) เพื่อเสริมความเข้าใจในตำแหน่งงานและความต้องการขององค์กร

ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง กับ Competencies

เข้าใจแนวคิดของทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งและการใช้ความสามารถ (competencies) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของผู้สมัคร ต่อตำแหน่งงาน

ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง
การตั้งคำถามตาม Core Competencies ค่านิยม หรือ วัฒนธรรม ขององค์กร

การตั้งคำถามตาม Core Competencies ค่านิยม หรือ วัฒนธรรม ขององค์กร

เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามเชิงความสามารถที่สอดคล้องกับค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร

คำถามปลายปิด
และ คำถามปลายเปิด

ทำความเข้าใจคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด และวิธีการใช้งานเพื่อเสริมความเข้าใจของผู้สมัคร

คำถามปลายปิด และ คำถามปลายเปิด
การแบ่งกลุ่มคำถาม ในการสัมภาษณ์ เจาะลึกเรื่องงาน และ ทดสอบจิตวิทยา และทัศนคติ

การแบ่งกลุ่มคำถาม
ใน การสัมภาษณ์งาน เจาะลึกเรื่องงาน และ ทดสอบจิตวิทยา และทัศนคติ

เรียนรู้วิธีการแบ่งกลุ่มคำถามในการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบ ความรู้สึกและทักษะของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

เรียนรู้คนแต่ละลักษณะนิสัย ผ่าน DISC MODEL เพื่อสรรหา ให้เหมาะกับตำแหน่งงาน

สอนการใช้ DISC MODEL เพื่อทำความเข้าใจลักษณะนิสัย ของผู้สมัครและใช้ข้อมูลนี้ในกระบวนการสรรหา

เรียนรู้คนแต่ละลักษณะนิสัย ผ่าน DISC MODEL เพื่อสรรหา ให้เหมาะกับตำแหน่งงาน
การดึงดูด คนเก่ง ที่ใช้ มาร่วมงาน ด้วยสวัสดิการ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

การดึงดูด คนเก่ง ที่ใช่ มาร่วมงาน ด้วยสวัสดิการ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

สอนวิธีในการดึงดูดและรักษาคนที่มีความสามารถที่สูง โดยใช้สวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน

Workshop ฝึกการตั้งคำถาม และสัมภาษณ์

โอกาสสำคัญในการฝึกการตั้งคำถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากหลักสูตร

Workshop ฝึกการตั้งคำถาม และสัมภาษณ์

หลักสูตรนี้
เหมาะกับใคร

คอร์ส”เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมืออาชีพ Professional
Competency Based Interview Techniques จะช่วยคุณ
พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ และเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน
และสรรหาคนที่ ‘ใช่’ สำหรับองค์กรของคุณ หรือองค์กร
คุณลักษณะของผู้ที่คอร์สนี้เหมาะสมมีดังนี้

HR Professionals

ผู้รับผิดชอบการสรรหาในองค์กร เพื่อปรับปรุงทักษะใน การสรรหาและการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ตรงกับ ความต้องการขององค์กร

ผู้สมัครงาน

ผู้ที่กำลังมองหางานหรือคาดหวังการสมัครงานในอนาคต และต้องการเตรียมตัวให้พร้อมในกระบวนการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ​

ผู้บริหารและผู้จัดการ

ผู้บริหารและผู้จัดการที่มีความสนใจในการคัดเลือกและสรรหา คนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานและองค์กรของพวกเขา

ผู้ที่มีบทบาทในการสรรหา

ผู้ที่มีบทบาทในการสรรหาคนใหม่ในองค์กรและต้องการพัฒนา ทักษะการสรรหาเพื่อให้สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสม อย่างมืออาชีพ

ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสัมภาษณ์

ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสัมภาษณ์เพื่อเติบโตในอาชีพของ พวกเขาหรือเพื่อเสริมความมั่นใจในการสมัครงาน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ตารางอบรม
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ Professional Competency Based Interview Techniques

คุณจะสามารถสรรหาคนที่ 'ใช่' จริง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณ
และสร้างทีมที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นกับความสำเร็จของคุณ!

hr-มือใหม่-toppro-member

ไม่พบข้อมูล

พิเศษสุดๆเรียนจบคอร์สนี้

คุณจะได้รับใบ Certificate เพื่ออัพโปรไฟล์ของคุณ ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล

การสรรหาบุคลากร เป็นงานที่สำคัญ อันดับแรกของ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากรับคนที่ใช่ เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร และ JD ตามตำแหน่งหน้าที่แล้ว ปัญหา เรื่อง การฝึกอบรม การพัฒนา ก็จะน้อยลง ได้คนมาร่วมงาน ทำให้องค์กร ก้าวหน้าไปด้วยกัน แต่หาก วิธีการสรรหา ทำแค่เพียงหาคนได้ทันตาม KPI ไม่ได้คำนึงถึง Competencies และไม่มีทักษะ ในการสัมภาษณ์ จะก่อให้เกิด การเลิกจ้าง ไม่ผ่านทดลองงาน ทั้งผู้สมัคร และบริษัท ย่อมเสียหายและเสียเวลาไปด้วย ดังนั้น เวลาเพียงไม่ถึง ชั่วโมง ที่จะสัมภาษณ์ คนที่ใช่หากไม่เตรียมกระบวนการวางแผน หรือผ่านการเรียนรู้ วิธีการตั้งคำถามให้เหมาะสม กับทั้งตำแหน่งงาน และ ค่านิยมขององค์กร อาจสรรหาคนได้ผิดพลาดได้ คนที่พูดเก่ง วาจาดี ไม่ได้หมายความว่า เค้าจะพูดจริง และคนที่พูดไม่เก่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช่ คนที่ตามหา ดังนั้น หลักการ ในการเตรียมการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้คนที่ใช่ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

วัตถุประสงค์

2) เพื่อฝึกการตั้งคำถาม ทั้งในงาน และเชิงจิตวิทยาเพื่อวัดทัศนคติ

3) เพื่อเรียนรู้ ลักษณะนิสัย คนแต่ละสไตล์

4) เพื่อรู้จักการวางแผนงานในการสรรหา อย่างเป็นระบบ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร งานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณสามารถคัดเลือกคนที่ เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานและองค์กรของคุณ

2) คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งคำถาม ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแสดงความรู้สึกและทักษะของพวกเขาอย่างระมัดระวังทำให้คุณสามารถวัดความพร้อม และทัศนคติของผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) หลักสูตรนี้จะช่วยคุณเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย และสไตล์ของผู้สมัคร ซึ่งจะช่วยให้คุณสรรหาคนที่ตรง กับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรของคุณ

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • All Posts
  • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา