18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

hrมือใหม่ ทรัพย

ทรัพยากรบุคคลมือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

" พร้อมสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ ”

ทรัพยากรบุคคลมือใหม่ hrมืออาชีพ

สร้าง ทรัพยากรบุคคลมือใหม่
ให้เติบโตในสายอาชีพ

คุณพร้อมที่จะก้าวสู่สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพแล้วหรือยัง?
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นหรือมือเก๋าที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัด
หลักสูตร 'งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ' เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ hr มือใหม่
เตรียมพาคุณสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมรับมือกับภารกิจ และท้าทายในสายงาน HR อย่างมืออาชีพ!

Play Video about ทรัพยากรบุคคลมือใหม่

วัตถุประสงค์การอบรม

บทบาทและหน้าที่ของhrยุคใหม่

บทบาทและหน้าที่
ของ HR ยุคใหม่

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของ HR ยุคใหม่
ที่จะก้าวไปสู่บทบาทของ
HR Transformation

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในมิติต่าง ๆ ทำให้
การบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาศักยภาพตนเองสู่มืออาชีพ

พัฒนาศักยภาพ
ตนเองสู่มืออาชีพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
สู่ HR มืออาชีพ สามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้
ในการปฏิบัติงานด้าน HR

หัวข้อการฝึกอบรม
สำหรับ ทรัพยากรบุคคลมือใหม่

เป็น hr มือใหม่ยังไงให้ได้ใจคนในองค์กร คุณพร้อมจะเริ่มต้นทางสู่สายงาน HR แต่ยังไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ที่เพียงพอ?
ไม่ต้องกังวล! เรามีคอร์สเรียนเพื่อมือใหม่ ที่จะช่วยคุณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็น HR มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญ
ที่จะตอบสนองทุกภารกิจและท้าทายในงานของคุณ!

บริบทโลกยุคหลัง VUCA World

บริบทโลกยุคหลัง VUCA World

โลกยุคหลัง VUCA World เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และปรับตัวขององค์กรและสังคมหลังจากการผ่านยุค VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) ซึ่งเป็นสภาวะที่อภิปราย และซับซ้อนที่เราเคยพบในยุคที่ผ่านมา โลกในยุค VUCA มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน อย่างรวดเร็ว

อุตสาหกรรม 1.0 - 4.0

อุตสาหกรรม 1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0 เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมตาม การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ในแนวคิดการผลิตและการทำงาน

อุตสาหกรรม 1.0 - 4.0​
การตลาด 1.0 - 4.0

การตลาด 1.0 - 4.0

การตลาด 1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0 เป็นแนวคิดที่แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินงานในด้านการตลาด ขององค์กรตามการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและพฤติกรรม การซื้อขายของผู้บริโภค

ประเทศไทย 1.0 - 4.0

ความเชื่อเกี่ยวกับประเทศไทยแนว 1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0 ไม่ได้มีความเปรียบเทียบอย่างเป็นทางการเหมือนกับคอนเซปต์ เช่น "อุตสาหกรรม" หรือ "การตลาด" ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจหรือสังคมที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ต่าง ๆ

ประเทศไทย 1.0 - 4.0
HR 1.0 - 4.0

HR 1.0 - 4.0

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาวะต่าง ๆ ขององค์กร

การสร้างและพัฒนา Soft Skill ที่เหนือกว่า AI and Robot

สิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว Soft Skill เป็นทักษะที่เน้นความคล่องแคล่วในการปรับตัว และปรับสมดุลในสิ่งที่ AI และหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ อย่างครอบคลุม

การสร้างและพัฒนา Soft Skill ที่เหนือกว่า AI and Robot
การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของ HR ยุคใหม่ HR Transformation

การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของ HR ยุคใหม่ HR Transformation

สิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว Soft Skill เป็นทักษะที่เน้นความคล่องแคล่วในการปรับตัว และปรับสมดุลในสิ่งที่ AI และหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ อย่างครอบคลุม

Talent War สู่แนวคิดในการสรรหา พนักงาน ยุคใหม่

การแข่งขันหาความรู้ความสามารถและความชำนาญ
ของพนักงานที่มีคุณภาพสูงระหว่างองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ
ที่ต้องการสรรหา และรักษาคนที่มีความสามารถที่สูง
เพื่อให้สามารถแข่งขันในสภาวะการเปลี่ยนแปลง

Talent War สู่แนวคิดในการสรรหา พนักงาน ยุคใหม่
การดูแลรักษาพนักงาน และการสร้าง Engagement

การดูแลรักษาพนักงาน และการสร้าง Engagement

สร้างความเชื่อมั่น และความรู้สึกที่พึงพอใจในการทำงาน ทำให้พนักงานมีความผูกพัน และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้พนักงานมีความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ การจัดทำ HR Transformation

การจัดทำ HR Transformation เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เข้าสอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ขององค์กร

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ การจัดทำ HR Transformation
ปัจจัยการเปลี่ยนการทำงาน ของ HR ให้สำเร็จ

ปัจจัยการเปลี่ยน การทำงาน ของ HR ให้สำเร็จ

การเปลี่ยนการทำงานของ HR เพื่อให้สำเร็จเป็นกระบวนการ ที่ซับซ้อนและต้องมีการพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง เพื่อให้มั่นใจ ว่าการเปลี่ยนแปลงจะได้ผล

ตารางอบรม
สำหรับ ทรัพยากรบุคคลมือใหม่

เริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญกับคอร์สของเรา
และสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในสายงาน HR กันเถอะ

hr-มือใหม่-toppro-member

ไม่พบข้อมูล

พิเศษสุดๆเรียนจบคอร์สนี้

คุณจะได้รับใบ Certificate เพื่ออัพโปรไฟล์ของคุณ ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้
เหมาะกับใคร

คอร์สงานบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับ
กลุ่มคนที่ต้องการเข้าสู่สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และต้องการเรียนรู้พื้นฐานและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้
คุณลักษณะของผู้ที่คอร์สนี้เหมาะสมมีดังนี้

มือใหม่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์​

มือใหม่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าสู่สายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือคนที่ไม่มีประสบการณ์มากในงานนี้
คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน
ในตำแหน่ง HR

ผู้ที่มีความสนใจในการเป็น HR มืออาชีพ

ถ้าคุณมีความสนใจในการพัฒนาตนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น คอร์สนี้จะเป็นทางเลือกที่ดี
สำหรับคุณ

บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน

มือใหม่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ถ้าคุณมีประสบการณ์ในสายงานอื่นและต้องการย้ายไปสู่งาน
ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอร์สนี้จะช่วยในการสร้างพื้นฐาน
ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในสายงานใหม่

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง

มือใหม่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

หากคุณเป็นนักงานที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะและความรู้
ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณ
ได้รับความรู้ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

รีวิวจากผู้เรียนจริง

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

“ เป็น hr มือใหม่ ยังไม่ค่อยเข้าใจ พอมาอบรม รู้เรื่องขึ้นมากเลยค่ะ นำใบเซอร์ไปสมัครงานตอนนี้ สัมภาษณ์ งานผ่านแล้วค่ะ ”

จอมขวัญ สมุทรเทวา

HR

“ เปลี่ยนสายงานมาทำ hr จากตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจ ตอนนี้ผมรู้เรื่องฟังค์ชั่นงาน hr เยอะเลยครับ ”

ณภัทร โยธาบดี

HR

ภาพบรรยากาศการอบรม
รูปแบบการจัดคอร์สอบรมแบบสด Virtual Training

ผ่านเครื่องมือ ZOOM ด้วยประสบการณ์ของผู้เรียนที่เทียบเท่ากับการสอนในรูปแบบเดิม

เปน hr มอใหมยงไงใหไดใจคนในองคกร มอใหม รวมประเดน ถามตอบ ทเจอบอยทสด พรอมยกตวบทกฎหมายและฎกาอางอง หลกสตร เทคนคการบรหารงานทรพยากรมนษย สำหรบ hr มอใหม เทคนคการบรหารงานทรพยากรมนษย สำหรบ hr มอใหม รนท สำรวจคาจาง บรหารทรพยากรมนษย หลกสตร เทคนคการบรหารงานทรพยากรมนษย สำหรบ training สำรวจคาจาง บรหารทรพยากรมนษย หลกสตร เทคนคการบรหารงานทรพยากรมนษย

รูปแบบการอบรม
หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation

เน้นการเรียนรู้แบบ
Participation

เพื่อให้ผู้อบรม
ได้มีส่วนร่วม

เน้นการเรียนรู้ ในเนื้อหาที่ใกล้ตัว

เน้นการเรียนรู้
ในเนื้อหาที่ใกล้ตัว

เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และ
นำไปประยุกต์ใช้ได้

เน้นการเรียนรู้แบบ แลกเปลี่ยน

เน้นการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์
Experiential
Techniques

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่

คอร์สนี้เหมาะกับกลุ่มคนใด?

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
เข้าสู่สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรือมีความสนใจในงานด้านนี้
ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือไม่มีพื้นฐานก่อนหน้า

คอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

เนื้อหาของคอร์สจะครอบคลุมพื้นฐาน
ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น
การจัดการการสัมภาษณ์, การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร, และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คอร์สนี้มีรูปแบบการเรียนอย่างไร?

คอร์สนี้อาจมีการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้
รวมถึงการบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ,
และโจทย์ปัญหาจากงานจริง

ผู้สอนในคอร์สเป็นใคร?

ผู้สอนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง

คอร์สนี้มีการประเมินหรือการส่งงานบ้างไหม?

คอร์สอาจมีการประเมินรูปแบบต่าง ๆ เช่น
แบบทดสอบ, งานกลุ่ม, หรือการส่งงาน
เพื่อประเมินความเข้าใจ
และการปฏิบัติตามเนื้อหา.

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำงาน
HR ได้เมื่อเสร็จเรียน?

คอร์สนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้
และทักษะในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้เรียนอาจต้องใช้ความรู้นี้เพื่อปรับใช้
ในสถานการณ์จริงในองค์กร.

ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานอะไรก่อนหน้า?

คอร์สนี้มักจะเริ่มต้นจากพื้นฐาน ไม่จำเป็น
ต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ในสายงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์มาก่อนก็สามารถสมัคร
อบรมได้

การลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายของคอร์สนี้?

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายของคอร์สนี้ คือ สมาชิก TOPPRO
MEMBER ราคา 3,000 บาท และบุคคลทั่วไป
ราคา 3,500 บาท

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • All Posts
  • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา