18

กันยายน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

ค้นหา

เทคนิค การสรรหา
และ คัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้ตรงใจคนในองค์กร

" ค้นหา และเลือกบุคลากรที่ตรงใจองค์กรของคุณไปพร้อมกัน! คอร์สอบรม 'เทคนิคการค้นหา และคัดเลือกบุคลากร' เปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้ วิธีที่จะได้มีทีมงานที่สร้างสรรค์ และมีคุณค่าอย่างเต็มที่สำหรับองค์กรของคุณ ”

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

ถ้าเราสรรหาคนที่ถูกต้อง หรือคนที่ "ใช่"
ปัญหาต่าง ๆ จะหมดไปทันที

ไม่ว่าคุณจะเป็น HR หรือไม่ก็ตาม คอร์สนี้จะทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญในการค้นหา และคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ! สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มีดังนี้

กระบวนการหา และคัดเลือก (Recruit and Selection)

เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อค้นหา, ดึงดูด, และเลือกบุคลากร ใหม่ เพื่อเข้าร่วมทีมงานหรือองค์กรของพวกเขา กระบวนการนี้เป็น ส่วนสำคัญในการจัดทีมและติดตั้งบุคลากรที่มีความราบรื่น และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และองค์กรในระยะยาว

การวิเคราะห์หาความต้องการของ แต่ละตำแหน่งงาน

เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของ ตำแหน่งงาน และระบุคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และลักษณะ บุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเบิกบานตำแหน่งงานนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์หาความต้องการของ แต่ละตำแหน่งงาน


Job Description และ Competency กับการค้นหาคัดเลือกบุคลากร

องค์ประกอบสำคัญนี้ ช่วยให้องค์กรสามารถสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการขององค์กร

รูปแบบและกระบวนการ Recruitment

กระบวนที่มสามารถดึงดูดผู้สมัคร ที่มีความสามารถ และคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ ขององค์กร เพื่อเปิดรับตำแหน่งงานที่ว่าง หรือสร้างทีมงาน ในองค์กรของคุณ

รูปแบบและกระบวนการ Recruitment
การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กระบวนการหาผู้สมัคร ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่ว่าง หรือตำแหน่งงานที่ต้องการเติบโต และพัฒนาในองค์กรของคุณ

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้ เปรียบในการคัดเลือกบุคลากร ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ส่วนสำคัญในกระบวนการค้นหา และคัดเลือกบุคลากร ที่มีความสามารถ และคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ ขององค์กรของคุณ

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้ เปรียบในการคัดเลือกบุคลากร ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้ เปรียบในการคัดเลือกบุคลากร ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

เทคนิคการตั้งคำถาม พร้อมตัวอย่างประกอบ

การตั้งคำถามในกระบวนการสัมภาษณ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมจากผู้สมัครงาน ดังนั้น ควรระมัดระวังในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

Workshop เทคนิคการตั้งคำถาม

Workshop เทคนิคการตั้งคำถาม เป็นกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการตั้งคำถามของผู้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการค้นหา และคัดเลือกบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้ เปรียบในการคัดเลือกบุคลากร ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

หลักสูตรนี้
เหมาะกับใคร

คอร์ส "เทคนิคการค้นหา และคัดเลือกบุคลากรให้คนตรงใจองค์กร" เหมาะสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการค้นหาบุคลากรในองค์กร หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการหา และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

ผู้บริหารและผู้จัดการ

ผู้บริหาร และผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในการค้นหาบุคลากรสำหรับแผนกหรือองค์กรของพวกเขา

ผู้บริหารและผู้จัดการ

ผู้บริหาร และผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในการค้นหาบุคลากรสำหรับแผนกหรือองค์กรของพวกเขา

ผู้ประกอบการ​

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการธุรกิจเล็ก ๆ ที่ต้องการเรียนรู้วิธี การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ ของธุรกิจของพวกเขา

พนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บุคคลที่สนใจในการพัฒนาทักษะในการค้นหา และคัดเลือก บุคลากรในองค์กรของพวกเขาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบในภาควิชาทรัพยากรบุคคล

ผู้ที่สนใจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการค้นหา และคัดเลือกบุคลากร คอร์สนี้อาจจะเหมาะ สำหรับคุณเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในด้านนี้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ตารางอบรม
การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร

ท่ามกลางผู้หางานจำนวนมาก HR จะทำอย่างไรให้ได้คนทำงานที่เหมาะสมมาร่วมงาน

hr-มือใหม่-toppro-member

ไม่พบข้อมูล

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์สอบรม

รูปแบบการจัดคอร์สอบรมแบบสด Virtual Training ผ่านเครื่องมือ ZOOM ด้วยประสบการณ์ของผู้เรียน ที่เทียบเท่ากับการสอนในรูปแบบเดิม

พิเศษสุดๆเรียนจบคอร์สนี้

คุณจะได้รับใบ Certificate เพื่ออัพโปรไฟล์ของคุณ ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การสร้างการเรียนรู้ เพื่อการหาพนักงานให้ตรงกับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพในการหาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม ให้มีเทคนิคการคัดเลือกบุคลากรให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเสริมสร้างกระบวนการ ซึ่งจะกระทำให้องค์การมั่นใจได้ว่า มีพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การงานในการหาว่าจ้าง และการคัดเลือกพนักงาน ต้องคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกำลังคนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เป็นกระบวนการจูงใจบุคคลที่มีความสามารถ และทัศนคติตรงกัน สมัครเข้ามารับการคัดเลือก เพื่อเข้ามาเป็นมาพนักงานขององค์การในตำแหน่งที่ว่าง เป็นกระบวนการซึ่งจะกทำให้องค์การมั่นใจได้ว่า มีพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการค้นหา และคัดเลือกพนักงานตรงตาม ความต้องการขององค์กร

2) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการ อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกระบวนการของ การหา และคัดเลือกพนักงานตรงตาม ความต้องการขององค์กร

2) ผู้เข้าอบรม นำหลักความรู้ เทคนิคการสื่อสาร การตั้งคำถามในเชิงพฤติกรรม และการหา และคัดเลือกบุคลากร เพื่อตอบสนองงานของ องค์การให้มีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
การสรรหา และว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร

การสรรหา หมายถึง

กระบวนการการค้นหา, คัดเลือก และเรียกผู้สมัครงาน เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งงานว่าง หรือตำแหน่งงานที่ต้องการในองค์กร หรือบริษัท กระบวนการนี้มุ่งเน้นการพิจารณา

Recruitment Process คือ ?

ขั้นตอน หรือ กระบวนการที่ใช้ในการค้นหา, คัดเลือก, และบรรจุบุคลากรเพื่อบรรจุในตำแหน่งงานที่เปิดให้งานในองค์กร หรือบริษัท กระบวนการการค้นหา มีลักษณะที่หลายระดับขึ้นอยู่กับองค์กร

Internal Recruitment คือ?

กระบวนการค้นหา และเลือกบุคลากรในองค์กรของคุณ เพื่อบรรจุในตำแหน่งงานว่าง หรือตำแหน่งงานที่ต้องการในองค์กรโดยใช้ทรัพยากรภายใน

External Recruitment คือ?

การค้นหาบุคลากรภายนอกองค์กร (External Recruitment) คือกระบวนการค้นหา, เลือก, และบรรจุบุคลากรใหม่ที่มาจากภายนอกองค์กรเพื่อเข้าใช้งานหรือบทบาทในองค์กรของคุณ

การว่าจ้าง (Recruitment) คือ?

กระบวนการหรือกิจกรรมที่องค์กรทำเพื่อค้นหา, ดึงดูด, และเลือกบุคลากรใหม่เพื่อเข้าร่วมทีมงานหรือองค์กรของพวกเขาในตำแหน่งงานที่เปิดให้งาน

การคัดเลือก (Selection) คือ ?

กระบวนการหรือกิจกรรมที่องค์กรทำเพื่อเลือกบุคลากรจากผู้สมัครที่มีความรู้,ทักษะ,และคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของตำแหน่งงานที่เปิดให้งาน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา และคัดเลือกบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการค้นหา และคัดเลือก

การลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายของคอร์สนี้?

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายของคอร์สนี้ คือ สมาชิก TOPPRO
MEMBER ราคา 3,000 บาท และบุคคลทั่วไป
ราคา 3,500 บาท

หลักสูตรที่น่าสนใจ
สำหรับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทความที่ HR มือใหม่ อย่างคุณไม่ควรพลาด

การเข้าสู่วงการการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน หากคุณเป็น HR มือใหม่
ที่กำลังเข้าสู่หน้าที่นี้ คุณอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้และปรับตัวในสภาวะที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนและหลากหลายของภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • All Posts
  • Uncategorized
เทคนิค การสัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ (Professional Competency Based Interview Techniques)
February 8, 2024

การสัมภาษณ์งาน แบบ Competency Based Interview มุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ผ่านคำถามพฤติกรรมและสถานการณ์จำลอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจศักยภาพของผู้สมัครในการทำงานจริง

Checklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566​
November 22, 2023

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาที่สำคัญที่ HR ต้องทำหน้าที่ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป วันนี้ HR-ODTHAI มีบทความเรื่องChecklist สิ่งที่ hr ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2566 นี้มาให้คุณได้อ่าน เพื่อให้ HR ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี

hr มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ hr มืออาชีพ
September 1, 2023

hr มือใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี การเป็น HR มือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น HR มือใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงาน HR และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

สถาบัน TOPPRO ของเรา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการประกันคุณภาพ และลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐาน
การบริการฝึกอบรมสัมมนา